હું શોધું છું

હોમ  |

એમ્બ્યુલંસ,ફાયર બિગ્રેડ સેવાઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

વડોદરા ગ્રામ્ય જીલ્લાની એમ્બયુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ તથા વિવિધ તબીબી સારવાર અંગેની સેવાઓની માહીતી

અ.નં.

તાલુકો

ફાયરબ્રિગેડ અધિકારીનું નામ

હોદ્દો

મોબાઇલ  નંબર

ટેલીફોન નંબર

સરનામુ

પાદરા

ભરતભાઇ ચીમનભાઇ રાણા

ક્લાર્ક

૯૮૨૪૯૯૭૭૮૭

૯૮૨૪૯૯૭૭૮૭

પાદરા નગર પાલીકા

વડુ

રાજેન્દ્રસિંહ ચીમનભાઇ પઢીયાર

ફાયર ઓફીસર

૯૯૨૫૦૮૯૪૧૬

૯૮૭૯૮૩૩૭૦૭

મહુવડ ફાયર સ્ટેશન મહુવડ તા.પાદરા જિ.વડોદરા

સાવલી

નવીનભાઇ

ફાયરબ્રિગેડર

૯૯૭૮૮૯૫૮૭૮

૦૨૬૬૭-૨૨૨૩૫૩

સાવલી નગર પાલીકા

સાવલી

સંજયભાઇ

ફાયરબ્રિગેડર

૯૯૭૮૮૯૫૮૭૮

૦૨૬૬૭-૨૨૨૩૫૩

સાવલી નગર પાલીકા

ભાદરવા

કે.જે.મકવાણા

વર્ક આસી.

૯૮૨૫૮૦૫૪૬૦

-

પ્લોટ નં.ઇ-૧૦, મંજુસર GIDC તા.સાવલી જી.વડોદરા

ડભોઇ

સંજયભાઇ ઇનામદાર

વાહન શાખાના ઇન્ચાર્જ

૯૪૨૬૨૭૦૩૪૪

-

ગાયત્રીનગર પાસે સરીતા ફાટક તા.ડભોઇ

કરજણ

હર્ષદસિંહ સજજનસિંહ ગોહિલ

ફાયર ઓફીસર

૭૯૯૦૧૪૯૧૨૫

-

કરજણ વડવાળું ફળીયુ, તા.કરજણ જી.વડોદરા.

વાઘોડીયા

શ્રી.વિક્રમભાઇ પોપટભાઇ પટેલ

-

૯૯૭૪૦૯૪૧૫૪

-

ગોરજ મુનિ સેવા આશ્રમ, પો.ગોરજ તા.વાઘોડીયા જી.વડોદરા

વાઘોડીયા

પારૂલ સેવા આશ્રમ હોસ્પીટલ લીમડા

-

-

૦૨૬૬૮-૨૯૦૯૦૦/ ૨૯૦૯૧૦

પો.લીમડા તા.વાઘોડીયા જી.વડોદરા

૧૦

વાઘોડીયા

ધીરજ હોસ્પીટલ પીપળીયા

-

-

૦૨૬૬૮-૨૪૫૨૬૪/ ૨૪૫૨૬૫

પો.પીપળીયા  તા.વાઘોડીયા જી.વડોદરા

૧૧

વાઘોડીયા

ગેલ ઇન્ડીયા કંપની, લીમીટેડ

(ફાયર બ્રિગેડ) 

-

-

-

જી.આઇ.ડી.સી વાઘોડીયા

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
ઓલ્ટ્ર્નેટિવ રૂટ
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો 
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

  ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 02-11-2020