હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  પોલીસ અધિક્ષક, આઈ.પી.એસ
  પી.એ.ટુ.એસ.પી. વડોદરા ગ્રામ્ય
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક વડોદરા ગ્રામ્ય ડીવી.
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, પાદરા પોલીસ સ્ટેશન
  ઇ.ચા. પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (વડુ)
  સર્કલ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (સાવલી)
  સીની. પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (સાવલી)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ભાદરવા)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ડેસર)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (ડભોઈ ડીવીઝન)
  ઈ.ચા. પોલીસ ઈન્સ્પેકટર
  પોલીસ ઇન્સપેકટર (ડભોઇ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ચાંણોદ)
  સર્કલ પોલીસ ઈન્સપેક્ટર (કરજણ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (વરણામા)
  સીની. પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (વડોદરા તાલુકા)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (કરજણ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (શિનોર)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એસસી/એસટી
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (મુખ્ય મથક)
  રીઝર્વ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ગ્રામ રક્ષકદળ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (માઉન્‍ટેડ)
  ઇ.ચા. પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ડોગ સ્‍કોડ)
  ઇ.ચા. પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (એમ.ટી.)
  સીની. પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (વાયરલેસ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (મહિલા સેલ)
  ઈં.ચા.પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (એમ.ઓ.બી.)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (એ.એચ.ટી.યુ)
  પોલીસ ઇન્સ્પેકટર (એલ.સી.બી.)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (એલ.આઇ.બી)
  પોલીસ ઇન્‍સ્પેકટર (એસ.ઓ.જી.)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર(રીડર ટુ એસ.પી.)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (કોમ્‍પ્‍યુટર / ઇગુજકોપ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ટ્રાફિક
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (પેરોલ ફર્લો સ્‍કોડ)
  ઇ.ચા. પોલીસ સબ ઇન્સપેકટર (બી.ડી.ડી.એસ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર)
  કચેરી અધિક્ષક
  પોલીસ ઇન્સપેકટર IUCAW
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ક્યુ.આર.ટી.)
ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા
 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
ઓલ્ટ્ર્નેટિવ રૂટ
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો 
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

  ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 10-05-2022